top of page

Gest

Kinokino 2014, Sandnes

Solo show

Review:

Svart sol, hvit sorg / Dark sun. White grief

Interview:

The Weight of a Shadow

Fra pressemelding:

KINOKINO er stolte av å kunne presentere en separatutstilling av Ingrid Toogood i hovedutstillingssalen på KINOKINO.Toogood bor og jobber i Stavanger, og har vært svært aktiv i både den regionale og nasjonale kunstarena.

Med utstillingen GEST går Ingrid Toogood inn i den maleriske flyktigheten. Reduksjonen av elementene, som så blir snudd og vendt på tvers av teknikker søker å gjøre oss oppmerksom på selve skapelsen av en illusjon.

Fargene er allestedsnærværende, også i sort-hvitt hvor de fremhever den optiske illusjonen. Dette er et gjennomgående element; uansett medium sirkler arbeidene rundt illusjonen eller løgnen som hun også kaller den. Men viser man frem en illusjon omtaler man også det håndgripelige, det konkrete og persepsjonen som en mulig virkelighet.

Ingrid Toogood har gjennom mange år utforsket maleriet i mediets tradisjonelle forstand, men også gjennom installasjon, skulptur, tablå og foto. Gjennom stor produktivitet og utstillingsvirksomhet har hun satt betrakteren i fokus. Arbeidene kan skifte både motiv og teknikk ettersom hvor man fysisk befinner seg i rommet. Det narrative og fortellingen har vært et gjengående element men de senere årene har maleriet som rent fenomen vært mer fremtredende.

Gjenbruken av elementer, forkastede lerretsbiter og deler av paletten setter fokus på det som skjer på atelieret. Konstruksjonen av maleriet blir synlig gjennom lagvis oppbyggingen og de repeterende elementene. Speilet og skyggen er to av disse elementene som har vært med i Ingrid Toogoods arbeider i mange år. Begge flyktige og ustabile former for representasjon av virkeligheten. I denne utstillingen har hun snudd speilet mot seg selv. Rent konkret i utforskningen av selvportrettet som sjanger mens hun sirkler mer og mer inn på maleriets kjerne, det som skjer når hånden treffer lerret, med et medium som markerer denne handlingen, eller gesten.

Photo: Jo Tandrevold

bottom of page