top of page

Stolte setuationer

Kabuso / Hå gamle Prestegard / Sogn- og

Fjordane Kunstmuseum

2015

Group show with Bente Louise Aas, Lars Korff Lofthus, Harald Fenn, Patrik Entian og Ingrid Toogood.

 

Katalogtekst:

Det illusoriske bildet,
av Line Ulekleiv

Fra pressemelding:

"Gjennom utstillinga er dei fem kunstnarane inviterte til å undersøka landskapsmaleriet anno 2014.

 

Både Kabuso og NK Dale ligg i kjerneområdet for den kunsthistoriske nasjonalromantikken, og gjennom dette fellesprosjektet møter me fem kunstnarar som alle har undersøkt landskapsmaleriet over tid. Ingrid Toogood, Bente Louise Aas, Lars Korff Lofthus, Harald Fenn og Patrik Entian syner på ulike vis korleis maleriet framleis har aktualitet og vitalitet. Utstillinga gjev oss fem kunstnarar som på vidt forskjellige måtar ser på kven me er, og kvar me kjem frå.

 

Då den Dansk-Norske unionen vart oppløyst i 1814, vart det ei viktig oppgåve for den ferske nasjonen å konstituera ei ny historie om seg sjølv. Nye bilete som fanga essensen av Noreg vart slik ein viktig del av nasjonsbygginga, og det sublime og viltre vestlandslandskapet, med steile fjell og tronge fjordar fekk ei særstilling, då dette stod i størst kontrast til det milde danske landskapet."

Morning I - III

Acrylic on canvas,

195 x 175 cm

bottom of page