top of page

Iscenesettelser

Solo shows at

Tromsø kunstforening /

Hå gamle prestegard 2011

Anmeldelse:

Lykken ved tittekasser og perlemor

Fra pressemelding:

Ingrid Toogood (f.1976) er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Institutt for farge, i 2002 og har deltatt i en rekke separat- og gruppeutstillinger i Norge.

I utstillingen «Iscenesettelser» i Tromsø Kunstforening eksperimenterer hun med sentrale virkemidler i tradisjonelt maleri, som illusjon, perspektiv og abstraksjon.

COLLAGEOBJEKTER OG MALERI
I tillegg til maleri på lerret består utstillingen av det kunstneren selv beskriver som collageobjekter – billedelementer satt sammen til tredimensjonal form. Verkene befinner seg dermed i skjæringspunktet mellom maleri og installasjon, mellom todimensjonal og tredimensjonal form.

NYE ARBEIDER
«Iscenesettelser» kan sees på som en forlengelse av utstillingen «Digging a Hole to China» som ble vist på Galleri Gann våren 2010. De nye arbeidene danner, slik tittelen på utstillingen tilsier, grunnlag for fortelling. Toogoods verk underkaster seg likevel ikke narrativitet som illustrasjon. Malerienes overflater bygges opp lagvis der diffuse tåkelandskap brytes opp av plutselige åpninger inn til et bakenforliggende landskap. Slik brytes bildenes narrative elementer opp og legger seg i et grenseland mellom drøm og virkelighet, klarhet og abstraksjon.


Utstillingen er støttet av Kulturbyfondet i Stavanger kommune.

bottom of page