top of page

Evening Falls Flat

Solo show at

Soft galleri 2013

Anmeldelse:

På tvers av sjangere

Fra pressemelding:

Utstillingen Evening Falls Flat  består av et monumentalt fotografi i tillegg til et mindre verk, Le Plagiat. Arbeidene problematiserer skjæringspunktet mellom maleriske og fotografiske virkemidler, illusjoner og representasjon av rom. Som i tidligere arbeider bygger Toogood opp bildene lagvis, både fysisk og psykisk, men flater ut lagene gjennom fotografiet. Hun er opptatt av billedflatens illusjoner og forsøker å skape en trompe´lóeil effekt i bildene. Samtidig er hun opptatt av å uttrykke de psykologiske rommene som finnes mellom lagene, mellomrommene i tilværelsen, det ubeskrivelige og det usagte, det sanne og det løgnaktige.

Kjernen i Toogoods praksis er en refleksjon rundt maleriet som medium og hun bruker her fotografiet som tilnærmingsmåte for å undersøke og utvide begrepet. Hennes maleriske produksjon ligger i skjæringspunktet mellom maleri, fotografi og skulptur, og munner ofte ut i installasjoner hvor det maleriske manifesterer seg på flater og tredimensjonalt i rommet.

I utstillingen Evening Falls Flat fyller et stort fotografi, som henger fra tak til gulv, gallerirommet. Arbeidet er et fotografisk stilleben av materialrester hun omgir seg med i atelieret. Gjennom fotografiet har Toogood undersøkt sin egen maleprosess, og fotografiene blir som en poetisk dokumentasjon av dette. Alt fra forkastede malerier, brukte paletter, avrevne tekstilrester, speil- og pleksibiter eller tre-avkapp fra tidligere kunstproduksjoner, blir brukt til å lage nye komposisjoner på ateliergulvet som hun så avfotograferer. De kasserte materialene fylles lagvis med ny mening ettehvert som de sirkulerer i kunstnerens studio.

 

I det mindre arbeidet Le Plagiat utforsker Toogood vår oppfatning av romlighet og billedforståelse og ser på skyggen som et kunsthistorisk virkemiddel.

Evening Falls Flat

C-print on textile,

400 x 250 cm

Le Plagiat

c-print,

40 x 30 cm

Photos: Øystein Thorvaldsen

Supported by Norsk kulturråd.

bottom of page