top of page

You are beautiful. You are alone

Kristiansand kunsthall 2015

Solo show

I utstillingen Du er vakker. Du er alene undersøker Ingrid Toogood det forgjengelige som tema.

Med utgangsgpunkt i et herbarium som døtrene hennes har laget, utforsker Toogood det skjøre og det flyktige gjennom ulike teknikker. På utstillingen i Kristiansand Kunsthall viser hun nye malerier og en ny installasjon.

 

Toogood har utforsket maleriet i mediets tradisjonelle forstand, men også gjennom romlige tablåer og foto. Overgangen mellom det flate maleriet og det romlige er et tema hun har jobbet med over lang tid. Arbeidene forandrer og forskyver seg når betrakteren beveger seg i gallerirommet. Dette er et aspekt som hun videreutvikler ved å bringe inn performance som uttrykksform. Gjennom et sett forestillinger utviklet i samarbeid med danser og koreograf Therese Markhus vil prosjektets helhetlige komposisjon gradvis endres gjennom utstillingsperioden. På denne måten bringes tid og flyktighet inn i det statiske.

bottom of page