top of page

With eyes closed (self-portrait)

Hermetikkfagskolen 2017

Interview: Ingrid Toogood, 

by Heather Jones,  CAS

http://www.contemporaryartstavanger.no/interview-ingrid-toogood/

Fra pressemelding:

Tittelen "With eyes closed (self-portrait)" er hentet fra det fotografiske selvportrettet "Renè Magritte with His Eyes Closed" (Magritte 1928), og utforsker mellomrommet mellom det indre og det ytre. Kunstnerens indre tanker og emosjoner kontra den ytre, materielle virkeligheten. I en serie avfotograferte glassmalerier kommenterer Ingrid Toogood seg selv inn i maleriet og i maleriprosessen. Slik oppstår flere lag av dybde og betydning i samme flate: skyggen av malingsstrøkene på veggen, malingsstrøkene på glasset og refleksjonen av hennes eget speilbilde.

Photo-print on textile

600 x 250cm

C-print in oak frames

40 x 30 cm

Cut-out mirror

bottom of page