top of page

L LONGED FOR IT

Nasjonalmuseet, Oslo, 2021

Stavanger kunstmuseum, 2019

Performance 

Koreograf: Therese Markhus

Dansere: Tone Martine Kittelsen, Stine Isachsen Knudsen, Camilla Apeland

og Victoria Jane Harley

Musiker: Magnus Hovland Vanebo

Lyd: Arne Hovda

Stemme/dramaturg: Nina Ellen Ødegård

 

I det nyeste verket av koreograf Therese Markhus og billedkunstner Ingrid Toogood, utforskes lengsel som kunstnerisk kraft.

 

L longed for it tar plass i en lenger rekke samarbeidsprosjekter av Toogood og Markhus, der det tverrfaglige brukes som et utgangspunkt for refleksjoner rundt maleriet som medium. I Longed for it inviteres vi til å fundere over hvordan et verk ikke kun er begrenset til kunstfelt, medium eller flate. Slik vi får oppleve i performancen, kan verket like gjerne være øyeblikket eller handlingen. Som publikum gis vi kun tilgang til verket i øyeblikket danserne starter bevegelsene sine, og idet musikk av Magnus Hovland Vanebo og skuespiller Nina Ellen Ødegårds stemme, samkjøres med skulpturer.

 

De bevegelige skulpturene, laget av Toogood, virker å etterape kroppens form, samtidig som de tilbyr en ramme som holder fast mer enn den faktisk favner kroppen. Danserne, Tone Martine Kittelsen, Stine Isachsen Knudsen, Camilla Apeland og Victoria Jane Harley, kan også ses som forlengelser av skulpturene. I verket fremstiller de en metamorfose, der de trer ut fra arbeidet til Toogood og blir til et subjekt, et menneske med egen lyst, vilje og lengsel. Gjennomgående fremstilles kroppen som et sted for utfoldelse, på lik linje som den presenterer en restriksjon.

 

Arbeidet gjør at vi også må se nærmere på vår forståelse av overflaten – både som kunstnerisk medium, men også som samfunnsstruktur. For hvordan bryter vi gjennom, hvordan beveger vi oss ut av formen som er gitt oss, restriksjonen som er satt? Og ikke minst – hva holder vi inni oss som lengter etter å få slippe ut?

 

I verket utforsker Toogood og Markhus, sammen med de involverte kunstnerne, lengsel som en indre kraft. I tilblivelsen av arbeidet har prosessen vært i fokus, og når verket aktiveres uttrykker dansekunstnere egne lengsler eller behov gjennom individuelle soloer. Slik skapes også en dualitet mellom det eksternt styrte – i dette tilfellet den overordnede koreografien – og det subjektive uttrykket, der danseren selv får rom til å vise og være seg.

 

I L longed for it er lengselen mer enn et behov som ikke er oppfylt. Heller gir kroppen slipp på lengselen i et kraftuttrykk, et uttrykk som virker å tillate den å bryte gjennom barrierer, transformeres, og i forlengelsen frigi et behov, endre omgivelser og forståelser. I verket fremstilles lengsel som en kraft som presser på, som tvinger seg gjennom, som får oss til å gjøre tingene vi ikke hadde gjort ellers.

 

Helt innerst, etter alle lagene er skrellet av, ligger spørsmål om «jeg’et» i den større ideen om samfunnet. I et samfunn der vi har en tendens til å speile hverandre, og der det «riktige» ofte kommer utenfra: Hva er det vi lengter etter? Hva er det som ligger utenfor rammen vi er satt inn i?

 

 

Kunstnerne vil gjerne takke Mikal Stene, Per Zanussi, Kristina Ketola Bore, Øystein Tengesdal, Stian Hansen, Ingri Fiksdal og Helene During Kjær.

 

Verket er muliggjort med støtte av Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.

 

bottom of page