top of page

Confident expectations of something

Vestlandsutstillingen 2017

Anmeldelse:

(Utdrag)

Ingrid Toogood har vendt blikket innover med sitt verk "Confident Expectations of Something". Gjennom å påføre maling på et speil på ateliergulvet, som hun så har avfotografert, utforsker hun selve prosessene i sitt virke som billedkunstner. Med lekenhet utfordrer hun blant annet maleriske metoder for perspektivisk gjengivelse, og reflekterer over dikotomien illusjon og virkelighet på en spennende og overraskende måte.

Anne Therese Tveita,

Stavanger Aftenblad

Photo-print on textile

400 x 300cm

bottom of page